Marianne Holst-Pedersen

Læge og lærer i Alexanderteknik

Ved undervisning i Alexanderteknik kan man lære at bruge kroppen, som den oprindelig var beregnet til at blive brugt. Den rigtige brug af kroppen er medfødt, men vores moderne livsstil medfører for de fleste en række dårlige vaner, der med tiden kan give større eller mindre problemer. På min hjemmeside vil jeg forsøge at beskrive de vigtigste sider af teknikken, som grundlæggende er forebyggende, men også giver muligheder for anvendelse i forbindelse med forskellige sygdomstilstande, f.eks. rygsmerter, hvor den underliggende årsag er dårlig brug af kroppen.

Der er intet overnaturligt ved Alexanderteknik. Man skal ikke tro på noget, og der er naturlige forklaringer på det hele. Når Alexanderteknik bruges i forbindelse med fysiske gener eller sygdomstilstande, er det særlige ved teknikken, at man her i modsætning til egentlige behandlinger og kure selv skal gøre en ret stor tidsmæssig indsats (varierende, typisk 10-30 lektioner) i forbindelse med at lære teknikken. Resultaterne viser sig sjældent momentant, men kommer gradvist efterhånden som teknikken indlæres og bruges. Til gengæld får man en livslang metode, der fremover kan bruges forebyggende og helbredende. Som med så meget andet er der ikke hurtige genveje.

Motion og sport er godt og sundt, når kroppen bruges godt og hensigtsmæssigt. Indlæring af Alexanderteknik giver mulighed for selv at vurdere, hvad der er god brug, og mange skader kan derved undgås.

Marianne Holst-Pedersen

Hejdesvej 21, 4100 Ringsted
mhp@alexanderpraksis.dk
Telefon: 20 68 84 33