Tilbage til forsiden

Hvordan virker Alexanderteknik?

Alexanderteknik virker forebyggende og har en forbavsende positiv virkning på en række sygdomme og smertetilstande. Forklaringen tager udgangspunkt i måden, hvorpå man bruger sig selv og sin krop.

Dårlig brug af kroppen vil ofte først efter mange år begynde at give symptomer, typisk i form af smerter i led og muskler. Indlæring af god brug af kroppen gennem Alexanderteknik vil her i de fleste tilfælde løse problemet og ikke mindst generelt kunne forhindre, at problemer opstår. En forudsætning er, at man er villig til at lære at gøre noget ved sin dårlige brug. Er man det, kan der ske en udvikling, som medfører, at ens oprindelige problemer mindskes eller forsvinder.

Med Alexanderteknik kan man med udgangspunkt i den primære kontrol(det basale, dynamiske forhold mellem hoved, nakke og ryg) lære at aktivere og dermed bruge en række muskler anderledes. Herved sendes andre og nye nervesignaler til musklerne. Med andre ord kan man via en viljebstemt indsats lære at påvirke en spændt muskulatur. På den måde kan eksempelvis opnås en fysisk forlængelse af bl.a. rygsøjlen, og umiddelbart er det let at forstå, at en sådan forlængelse har en meget positiv virkning på problemer, hvor nerver, bruskskiver og ledbrusk, ledkapsler m.m. er mere eller mindre i klemme, idet trykket aflastes, og der skabes bedre pladsforhold. Den omtalte forlængelse er ikke blot noget, man forestiller sig, men et forhold, som rent fysisk kan måles. Dette sker primært i forbindelse med rygsøjlen; men også i andre led, som f.eks. hofteled, knæled, skulderled er der samme positive aflastende virkning. Alt dette er svært i begyndelsen; men under et indlæringsforløb bliver det en helt naturlig del af elevens hverdag.

Med Alexanderteknik indlæres god brug af kroppen, og unødvendige muskelspændinger bringes til ophør. Det er umiddelbart at forstå, at en krop, som er sammensunket, har rund ryg, fremadbøjede skuldre og unødvendige spændinger i brystregionen vil udøve et overflødigt pres på en række indre organer som lunger og hjerte. Et sådant overflødigt pres kan efter kortere eller længere tid give fysiske symptomer som forhøjet blodtryk, hurtig og ustabil hjerterytme m.m. Indlæring af Alexanderteknik vil give aflastning af de nævnte spændingstilstande og kan have en hurtig og markant virkning på symptomerne.

Alexanderteknik har en positiv indvirkning på stresstilstande og på sindstilstanden generelt. Da Alexanderteknik ikke på nogen måde benytter samtaleteknikker til at opnå denne virkning, findes forklaringen i sammenhængen mellem krop og sind. En meget vigtig ting ved indlæring af god brug af kroppen er at lære at stoppe sig selv, inden en forkert bevægelse udføres. Når man lærer at standse sig selv, får man mulighed for at tænke over, hvad man er i gang med rent fysisk; men da man ikke kan adskille krop og sind, kan man ikke kan adskille effekten fra effekten på sindet og på mentale reaktioner, hvor man også lærer at stoppe op og tænke sig om. At ophøre med brug af unødvendige muskelspændinger vil endvidere i sig selv have en afslappende og afstressende virkning. Man får så at sige den afstressende og positive psykiske effekt ”gratis” med under indlæring af Alexanderteknikken.