Hvordan foregår undervisningen?

 

Tilbage til forsiden

Som læge vil jeg, inden undervisningen starter, danne mig et indtryk af elevens generelle sundhedstilstand og bevægeapparatets funktion bl.a. for at sikre, at elever, der har behov for relevant sygdomsbehandling sendes videre til behandling hos egen læge/speciallæge. Desuden vil eleven få en forklaring af principperne, tidsforløbet og hvad det i det hele taget går ud på.

F. M. Alexander underviser elev på stol.

Undervisningen foregår ved, at læreren med sine hænder og ved mundtlig instruktion henleder opmærksomheden på dårlige vaner. Herved lærer eleven at stoppe de dårlige vaner og indarbejder efterhånden et nyt og bedre bevægelsesmønster. Som hjælpemiddel i undervisningen bruges bl.a. en stol, idet bevægelserne i forbindelse med brug af stolen giver god mulighed for både at stoppe forkert brug og at indarbejde en ny og bedre brug af kroppen. Arbejdet omkring stolen giver især god mulighed for at indarbejde og koordinere bevægelserne med udgangspunkt i hoved-, nakke-, rygforholdet (primære kontrol).

En anden del af arbejdet kan foregå ved, at eleven ligger på en briks, mens læreren med sine hænder videregiver en fornemmelse af, hvordan spændinger kan slippes. Ved brug af briksen skal eleven ikke samtidig tænke på at være oprejst, men kan øge opmærksomheden mod at slippe unødvendige spændinger omkring leddene. På briksen indlæres således yderligere, hvordan de enkelte dele af kroppen føles, når de unødvendige spændinger er væk.

   
   
Undervisning af elev på briks.

Erfaringerne fra arbejdet under undervisningen skal eleven efterhånden overføre til sin dagligdag.

Ved undervisning i Alexanderteknik anvendes ingen former for fysisk manipulation eller hårdhændet behandling. Undervisningen tåles derfor af alle og har ingen bivirkninger.

   
F.M. Alexander underviser elev.
 

Printervenlig version

Marianne Holst-Pedersen

Hejdesvej 21, 4100 Ringsted
mhp@alexanderpraksis.dk
Telefon: 20 68 84 33